Risk Değerlendirmesi

RİSK Değerlendirmesi;
 

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analizi edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Neden Risk Değerlendirmesi Yaptırmalıyım?
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında; işveren, çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede risk değerlendirmesi yaptırmakla yükümlüdür.

İşverenler, işyerlerinde var olan yâda dışarıdan gelebilecek tehlikelin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yanı sıra çalışanlarında katılımıyla sağlanmalıdır.

Risk değerlendirmesi;

  • Olası iş kazalının önlenmesi.
  • Yasal periyotlar çerçevesinde risk analizlerinin güncel tutulması
  • İş yerinde sürekli iyileştirilmenin sağlanması için yaptırılmalıdır.