Nebosh

 

AKREDİTASYON KURUMU
NEBOSH, İngiltere milli iş sağlığı ve güvenliği kurumudur. 1979’da kurulan kurumun yönetim kurulu IOSH , HSE ve diğer benzeri  kurumlardan üyelerden oluşmaktadır. NEBOSH’un (National Examination Board in Occupational Safety & Health) uluslararası standartlarda, özellikle çokuluslu şirketler bazında benzersiz bir akreditasyon sağlayan “NEBOSH” Uluslararası Genel Sertifika’sını almaya hak kazanırlar.

NEBOSH Uluslararası Mesleki İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Sertifikası sayesinde dünyanın her yerinde Sağlık ve Güvenliği beceri ve bilgilerinizle tanınırlık kazanın.

Neden NEBOSH?

  • Sertifika müfredatının uluslararası olması,
  • Sınavların büyük ciddiyet içinde ve onaylı gözetmenler eşliğinde gerçekleştirilmesi  yaklaşık 40 yıllık tecrübe,
  • Britanya hükümeti tarafından akredite edilen ilk İSG sertifikalandırma kurumu NEBOSH’tur.


Kimler NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası Alabilir?
Dünya genelinde insanlar NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası’nı almaktadırlar, çünkü bu sertifika onlara herhangi bir ülkede ve herhangi tür bir organizasyonda sağlık ve güvenlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli olan beceri ve bilgileri kazandırır.
Bu Yeterklilikten Kazancım Nedir?
Bilgi Birikimi
Sağlık ve güvenlik ister ana sorumluluğunuz, ister sadece görevinizin bir parçası olsun, NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası, işyerindeki görevinizde daha iyi performans göstermenize yardımcı olacak olan önemli bilgiler sağlayacaktır.
Tanıma
Uluslararası Genel Sertifikamız, IOSH Teknik Üyeliği(Teck IOSH) ve Uluslararası Risk ve Güvenlik  Yöntemi Enstitüsü Ortak üyeliği (IIRSM) için gerekli olan akademik gereklilikleri karşılamamız nedeniyle İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu IOSH tarafından kabul edilmiştir.
Mesleki Gelişim
Kimileri için NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası, sağlık ve güvenlik alanında yaşam boyu bir kariyer için atılan ilk adımdır. Kimileri için ise seçtikleri her alanda başarılı olmalarını ve yükselmelerini sağlayan önemli bir dizi yeterliliğin parçasını oluşturur.


Kursun Kapsamı Nedir?
Bir dizi işyeri tehlikeleri ve kontrol yöntemlerini kapsadığı gibi aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü uygulama kuralları da dahil Uluslararası standartlarda güvenlik ve sağlık yöntemini içerir. NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası’nda ayrıca, öğrendiklerinizi işyerinde uygulamanız ve işvereninize değer katmanız için size yarcdımcı olmak üzere pratik bir işyeri değerlendirmesi de mevcuttur.


Kurs Nasıl Değerlendendiriliyor?
Adaylar öğretiler iki ünitenin her biri için yazılı sınavlarda değerlendirilir ve ayrıca pratik bir değerlendirmeye tabi tutulur. Ünite sertifikası, her ünite başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra verilir. Sertifika parşömen kağıdı, iki ünitenin tamamlanmasından ve pratik değerlendirmeden sonra verilir. Bu uluslararası bir kalifkasyondur ve bu nedenle değerlendirme İngilizce, Arapça, Rusça ve Türkçe olarak alınabilir. Başka diller de mümkün olabilir, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.