Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli;
 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşyeri Hemşiresi, 27.11.2010 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde ise Diğer Sağlık Personeli (Hemşire – Sağlık Memuru – ATT (Acil Tıp Teknisyeni) ve Çevre Sağlığı Teknisyeni) olarak tanımlanan ve pratikte yardımcı sağlık personeli olarak da adlandırılan sağlık profesyonelleri İş Sağlığı ve Güvenliği ’nin ayrılmaz bir parçasıdırlar. Genel olarak iş yeri hemşiresinin görevleri şunlardır;

  • Revir Hizmetleri
  •  Enjeksiyon
  • Pansuman
  • Aşılama Çalışmaları
  • İş Sağlığı Kayıtlarının Tutulması
  • Eğitim
  • Danışmanlık