HAKKIMIZDA

ADASAĞ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2018 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek sektörde faaliyet göstermeye başlamıştır.

ADASAĞ OSGB’nin hedefi, bir işyerinde oluşabilecek iş sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını çözmektir. Düzenli kontroller ile iş kazalarını ve meslek hastalıklarının engellenmesini sağlayarak yıllık değerlendirme raporu sunmaktır.Yıllık değerlendirme raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına göre düzenleniyor ve İş Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri yıllık bir rapor olarak sunulmalı ve işveren tarafından imzalanarak kayıt altına alınmalıdır.

Amaçlarımız,

  •  Yasal mevzuata uygunluk sağlamak,
  • Çalışanların faaliyetleri ile ortaya çıkacak olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak veya yok etmek,
  • İş kazalarından doğacak yükümlülükleri ortadan kaldırarak maliyet girdilerini azaltmak,
  • Kazalardan kaynaklanabilecek süre kayıplarının önlenmesi suretiyle verimlilik sağlamak,
  • Firma prestij kaybını önlemek,
  • Firma içi iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında önemli rol oynayan işyeri hekiminin firmaya danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermesi,
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimin devamlılığını sağlamak,
  • Hizmet verdiğimiz firma çalışanlarının periyodik sağlık tetkiklerini özel donanımlı mobil aracımızla işletmenin uygun gördüğü zamanda ve yerde yaparak işyerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önlemler almak.

ADASAĞ OSGB sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere, işin normal akışını
aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
GÜVENLİ YARINLAR İÇİN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ...