İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri ;

 •  Risk Analizi Eğitimi
 •  İş Güvenliği Kurul Eğitimi
 •  Yüksekte Çalışma Eğitimi
 •  İskele Eğitimi
 •  İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma
 •  Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
 •  Acil Durum ve Kriz Yönetimi
 •  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
 •  OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Eğitimi
 •  ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standart Eğitimi
 •  Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele
 •  Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi
 •  Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
 •  Gözlemci(Gözcü) Eğitimi
 •  Kaldırma Ekipmanları Eğitimi
 •  Tehlike Bilinci Eğitimi
 •  Yasal Mevzuat Eğitimi
 •  İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
 •  Ergonomi
 •  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 •  Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 •  Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
 •  Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 •  Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
 •  Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
 •  Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
 •  Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri